ÚVOD

STRATEGIE A FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

Naší prioritou je perfektně provedená práce.
Používáme osvědčené a velmi kvalitní materiály pro maximální spokojenost zákazníků.

„Co postavíme, přetrvá“

Historie firmy začíná roku 2008 jako sdružení fyzických osob. V roce 2014 byla přetransformována na společnost s ručením omezeným – TOMERO s.r.o. Naše společnost nabízí komplexní regeneraci bytových domů od vypracování projektu až k předání uživateli.

Již pět let se snažíme dosahovat co nejlepších výsledků s použitím kvalitních technologií a profesního vybavení. Úspěšné realizace nás dovedli k zavedení certifikátu ETICS a také jsme držiteli certifikátu kvality managementu ISO 9001:2016.  Jsme schopni realizovat  požadavky zákazníků ze všech regionů České republiky.

Politika kvality dle ISO 9001:2016

 • Kvalitu chápeme nejenom jako úzce vymezenou oblast technických specifikací produktů, ale zahrnujeme do ní i komplex souvisejících činností. Trvalou součástí našeho chápání kvality je rovněž péče o výchovu, vzdělání a pozitivní motivaci všech zaměstnanců společnosti.
 • Cílem vedení společnosti i všech zaměstnanců je dlouhodobé zajištění prosperity a neustálého zlepšování společnosti prostřednictvím poskytování, zajišťování a prodeje bezpečných a ekologicky nezávadných produktů, které svou kvalitou budou trvale uspokojovat stanovené, ale i předpokládané požadavky a potřeby zákazníků.
 • Dlouhodobý soulad činností probíhajících ve společnosti se zájmy zákazníků, zaměstnanců a vlastníků chceme zajistit vysokou hospodárností všech procesů. Dosáhneme toho eliminací chyb a ztrát, realizací včasných preventivních opatření, systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů.
 • Budeme vyhledávat všechny příležitosti a informace pro posílení úlohy vývoje pro zlepšení kvality a bezpečnosti procesů a produktů při maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí a šetrnosti k přírodním zdrojům tak, aby byl vytvořen ucelený systém řízení, kterým společnost dosáhne vyváženého stavu své hospodářské, společenské a ekologické odpovědnosti.
 • Všichni zaměstnanci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly v oblasti zabezpečování kvality a jsou zainteresováni na trvalém zlepšování své práce a vedeni ke spoluodpovědnosti za prosperitu společnosti.

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

STAVBY RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

VÝMĚNY OKEN A DVEŘÍ

REKONSTRUKCE STAVEB VČETNĚ TZB a ZTI

PŮDNÍ VESTAVBY

SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ BUDOV

ZATEPLENÍ A IZOLACE STŘECH

REFERENCE

 • VŠE
 • NOVOSTAVBY
 • PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
 • PŮDNÍ VESTAVBY
 • REKONSTRUKCE
 • ZATEPLENÍ

Javořice a.s.

 • PŮDNÍ VESTAVBY·
 • REKONSTRUKCE·
 • ZATEPLENÍ·

ISŠ Jesenice

 • REKONSTRUKCE·

ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme zemní a výkopové práce

Rýpadlo-nakladač JCB 3CX Compact

 1. Výkopy veškerých inženýrských sítí, vody, plynu a kanalizace
 2. Rozhrnování, přemisťování a nakládání materiálu
 3. Úpravy terénů, bagrování

 

Cena za hodinu: 700 Kč

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

OSVĚDČENÍ REALIZÁTORA ETICS

CERTIFIKÁT ISO-9001:2016

CERTIFIKÁT BAUMIT

KONTAKTY

TOMERO stavby s.r.o.

Provozovna:
9. května 37
Vyškov 682 01

IČ: 02560178
DIČ: CZ02560178
Společnost je zapsána u KS v Brně,
vložka 81670, oddíl C

Kontakt společnosti:
9. května 37
Vyškov 682 01

Tomáš Macal
jednatel, stavbyvedoucí
email: macal@tomero.cz
telefon: 775 313 275

 

Tomáš Alán
jednatel, stavbyvedoucí
email: alan@tomero.cz
telefon: 728 033 352

 

Vladimír Matuška
příprava staveb, rozpočty
email: rozpocty@tomero.cz
telefon: 734 145 873

Tereza Šutáková
příprava staveb, administrativa
email: info@tomero.cz
telefon: 602 892 078

 

Vladimír Matuška ml.
zásobování staveb
email: stavby@tomero.cz
telefon: 725 831 813

 

Kamila Dosedlová
fakturace
email: fakturace@tomero.cz
telefon: 774 405 447