Portfolio

Dětský domov Senožaty

Doba realizace: 06/2017-08/2017

Investor: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57(1882, 587 33, IČ: 70890749

Adresa stavby: Senožaty 199, 396 01 Senožaty

Popis stavby: Zateplení spojovacího krčku, výměna oken, vnitřní dlažba, izolace střechy, zpevněné plochy

Cena stavby: 1 693 274 Kč

Visit Project
Date
  • 21. 6. 2018
Categories